Xian Weng Cao 仙翁操: https://www.youtube.com/watch?v=DiYlLGHHDPg

Xiang Fei Yuan 湘妃怨: https://www.youtube.com/watch?v=8Ob4yOU5ZUo

Yang Guan San Die 阳关三叠: https://www.youtube.com/watch?v=m_Q53nbYuAI

Guan Shan Yue 关山月: https://www.youtube.com/watch?v=HS2T5rd_Bas

Yu Lou Chun Xiao 玉楼春晓: https://www.youtube.com/watch?v=O9L9T790Fqw

Liang Xiao Yin 良宵引: https://www.youtube.com/watch?v=epbGbZqV5PU

Wei Bian San Jue 韦编三绝: https://www.youtube.com/watch?v=L74SLVYcdew

Chun Xiao Yin 春晓吟: https://www.youtube.com/watch?v=kVnxWDgSFeE

Shen Ren Cang 神人暢: https://www.youtube.com/watch?v=DX3lK3oPjYU

Gui Qu Lai Ci 归去来辞: https://www.youtube.com/watch?v=9yXlWQyDNNs

Ping Sha Luo Yan 平沙落雁: https://www.youtube.com/watch?v=TNMbqD9TSkE

Yi Gu Ren 亿故人: https://www.youtube.com/watch?v=dc6MFMnmQV8

Bi Jian Liu Quan 碧涧流泉: https://www.youtube.com/watch?v=IA-HWnJgjWM

Long Shuo Cao 龙朔操: https://www.youtube.com/watch?v=0WMKMIt8Q6c

Wu Ye Wu Qiu Feng 梧叶舞秋风: https://www.youtube.com/watch?v=pdh97qxjihQ

Yu Qiao Wen Da 渔樵问答: https://www.youtube.com/watch?v=KM6jkDCIYdU

Zui Yu Chang Wan 醉渔唱晚: https://www.youtube.com/watch?v=ycBbo3uiFLM

Mei Hua San Nong 梅花三弄: https://www.youtube.com/watch?v=MvxbfpuccXo

Liu Shui 流水: https://www.youtube.com/watch?v=pLv1jF42gtM

Ao Ai 欸乃: https://www.youtube.com/watch?v=KX6n-0uqUP8

Long Xiang Cao 龙翔操: https://www.youtube.com/watch?v=91eJhjovSQ0

Dao Yi 捣衣: https://www.youtube.com/watch?v=K-oigSJyT9s

Da Hu Jia 大胡笳: https://www.youtube.com/watch?v=P844UYEjhT0

Xiao Xiang Shui Yun 潇湘水云: https://www.youtube.com/watch?v=R94hAWDnpSI

Guang Ling San 广陵散: https://www.youtube.com/watch?v=nCNjFMkwyT4

想了解更多关于古琴构造的详情,请点击这里: https://en.wikipedia.org/wiki/Guqin

联络